Friday, June 15, 2018

"ՀԱՅԿ ՅՒԱՏԱՐ" "HAYK AVATAR"

"ՀԱՅԿ ՅՒԱՏԱՐ"  "HAYK AVATAR", 30"x36", oil on linen (2018)

ՀԱՅԿ ՆԱՀԱՊԵՏԸ այս նկարում պատկերված է որպես ՀԱՎԱՏԱՐ - ԹԱԳԱՎՈՐ հագած կարմիր ծիրանի եւ մագանը ձեռքում: Մյուս ձեռքը դրված է առյուծի վրա որ խորհրդանիշն է Աստվածային զորության: Նկարը ստեղծել եմ քուրմ Ղազար Սարգիսեանի խորհուրդով: Իր տված տեղեկությունները նկարի ընթհացկում շատ օգտակար եւ գործնական եղան: